Culture

Cultuur en waarden liggen in de wortels van organisaties, ze zijn niet tastbaar. Ze hebben een grote kracht omdat ze aan de basis liggen van het gedrag en van de houding van de medewerkers.

CULTUUR, HET FUNDAMENT VAN JE ORGANISATIE

Wanneer de houding niet gunstig is, blijft zelfs de beste strategie zonder uitvoering.

In een cultuur waarin medewerkers zich goed voelen, zullen ze beter presteren (meer betrokkenheid, meer creativiteit, meer vertrouwen, ...) en zullen ze de strategie ter harte nemen en hiervoor hun best doen. Het is dus niet verwonderlijk dat Barrett voor organisaties met een positieve cultuur een significant hogere performantie kan aantonen.

Waarom is het belangrijk om de cultuur van je organisatie of team te meten?

"Wat meetbaar is, is beheersbaar"

Je wilt een cultuur creëren waarin je medewerkers met plezier en enthousiasme naar het werk komen.

Je wilt de samenwerking binnen teams of tussen teams vergroten.

Je wilt de kernwaarden van de organisatie herdefiniëren, zodat deze overeenkomen met de waarden die je medewerkers dagelijks op de werkplek willen voelen.

Je wilt de kandidaat kunnen identificeren die overeenkomt met je organisatie of team tijdens het wervingsproces.

Bij een fusie of overname wil je de verschillende teams integreren.

Je wilt individueel gedrag beter afstemmen op de waarden van de organisatie.

 

Alignering van waarden en gedrag voor meer betrokkenheid en meer duurzaam resultaat

Je medewerkers kennen de werksfeer waarin ze graag werken en er het meest creatief en efficiënt in kunnen werken. Echter is het in de praktijk soms anders. Soms voelen ze zich beperkt en overstuur door bepaalde (vaak onbewuste) gedragingen.
Door de cultuur van je organisatie of team te meten (door middel van een zeer eenvoudige enquête bij je medewerkers), krijg je een duidelijk beeld van de krachten die momenteel spelen en de waarden die je medewerkers wensen.

Via een waardenoefening ontdekken de coachees wat hen energie geeft en worden ze zich bewust van het potentieel dat ze kunnen activeren. Ontdek alles over Cultural Values Assessments.

 

De cultuur van je organisatie of team meten, beheren en verbeteren, voor meer voldoening op het werk.

Plan vrijblijvend een kennismakingsgesprek met mij in.